Cộng đồng

logo-up

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH THANH LÝ TÀI SẢN

Kính gửi Quý nhà thầu quan tâm,

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng thần đang có nhu cầu thanh lý một số tài sản không có nhu cầu sử dụng.

Vậy chúng tôi gửi đến Quý nhà thầu quan tâm thư mời chào giá (Chi tiết như trong File đính kèm).

Thư mời Chào giá cạnh tranh

Trân trọng cảm ơn!

@Ngày đăng 19/11/2020

logo-up

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THU MUA MÀNG CUỐN PE BẢO VỆ HÀNG HÓA ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Chi tiết xin vui lòng click vào đây

Đang cập nhật…