Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành Công ty:

Ngày 21/12/1995, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ký Quyết định số 710/QĐ-TM thành lập bãi chứa container của Quân cảng Sài Gòn.

Ngày 21/12/2000, Bộ Tư lệnh Hải quân ký Quyết định số 5967/QĐ-HQ thành lập Điểm thông quan nội địa – ICD Tân Cảng Sóng Thần thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn, với ngành nghề kinh doanh xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ cảng biển, kho bãi.

Tháng 3/2007, Công ty được nâng cấp thành Công ty TNHH MTV ICD Tân Cảng Sóng Thần, hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ – công ty con, trực thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, vốn điều lệ 80.000.000.000 đồng.

Ngày 15/10/2012, Công ty thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 2, bổ sung dịch vụ đại lý hải quan, tăng vốn điều lệ lên 150.000.000.000 đồng.

Ngày 28/12/2015, Công ty thay đổi giấy phép đăng ký doanh lần thứ 3, thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty.

Những ngày đầu mới thành lập, từ xuất phát điểm khiêm tốn về cơ sở vật chất, vốn và kinh nghiệm kinh doanh, là đơn vị non trẻ đầu tiên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, hoạt động độc lập, đối đầu với nền kinh tế thị trường, nhưng với quyết tâm vươn lên, tập thể người lao động công ty đã kề vai sát cánh, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, đưa công ty phát triển ổn định, bền vững.

Trải qua 15 năm hoạt động và phát triển, ICD Tân Cảng Sóng Thần đã trở thành một trong những ICD lớn nhất khu vực, vươn lên thành nhà khai thác dịch vụ logistics chuyên nghiệp, uy tín, góp phần xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế” của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – Quân cảng Sài Gòn. Đây là quá trình lao động sáng tạo thể hiện ý chí kiên cường của bộ đội Hải quân, bộ đội Cụ Hồ, là minh chứng đúng đắn cho chủ trương kết hợp kinh tế với an ninh quốc phòng của Đảng và Nhà nước trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.