Dịch vụ thuế và hải quan

Dịch vụ khai thuế hải quan: hàng xuất nhập gồm hàng nguyên tàu, nguyên container, lẻ, hàng rời với đa dạng các mặt hàng như gỗ, quần áo, vải, móc áo, trang trí hội thất, nhựa, trang thiết bị máy móc, hàng nguy hiểm, ôtô… Chúng tôi am hiểu luật và các thông lệ tại […]

10 Tháng Sáu, 2016 Dịch vụ

Xem thêm