Dịch vụ kho và trung tâm phân phối

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Dịch vụ kho và trung tâm phân phối

Diện tích từ 5.000 mđến 50.000 mgồm kho nội địa, kho ngoại quan, kho CFS và trung tâm phân phối, được thiết lập phù hợp với yêu cầu của khách hàng mang tính linh hoạt cao, kích hoạt phần mềm WMS của Infor, an ninh giám sát 24/24. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy nổ tại kho bãi, ICD Tân Cảng Sóng Thần thường xuyên cho kiểm tra, bảo trì định kỳ toàn hệ thống và triển khai diễn tập PCCC.