Tin tức & Sự kiện

ICDST TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHẬN BẰNG KHEN CỦA LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VCCI.

Sáng ngày 25/04/2024, Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Sáng ngày 29/11/2023, Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

Ngày 22/11, tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) và Công ty Cổ phần Base Enterprise đã tổ chức lễ khởi động dự án (“Kick off”) – Xây dựng hệ thống văn phòng điện tử tại ICDST.