Puse
Play
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về dự Đại hội có sự tham gia của đồng chí Thượng tá Vũ Thị Lan Anh- Chủ tịch HĐQT, Đại diện Cổ đông TCT Tân Cảng Sài Gòn, Ông Nguyễn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT- Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng Hải Á Châu, đồng chí Thiếu tá Trần Trí Dũng, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Đại diện Cổ đông TCT Tân Cảng Sài Gòn; đồng chí Đại úy Phạm Thanh Sơn, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty, đại diện cổ đông TCT Tân Cảng Sài Gòn, ông Cao Tiến Thuận, đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần tiếp vận Tân Cảng Bình Dương và  tất cả cổ đông và đại diện cổ đông . 

                                         

                                                                        Toàn cảnh hội nghị cổ đông thường niên năm 2022


Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, lao động tiền lương năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, lao động tiền lương năm 2022; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Tờ trình phê duyệt ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Tờ trình phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022…..

                                      

                                                                Đồng chí Thượng tá Vũ Thị Lan Anh- Chủ tịch HDQT phát biểu tại hội nghị


Về kết quả SXKD năm 2021; trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, ICDST đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải phải để ứng phó, vượt qua khó khăn, áp dụng phương án “ 3 tại chỗ” để đảm bảo sản xuất kinh doanh. Kết quả, trong năm 2021, doanh thu đạt 99,97% kế hoạch năm 2021, tăng 05,4% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế tăng 7,1% so với kế hoạch năm 2021, tăng xấp xỉ 12,2% so với năm 2020. 
Hội nghị cũng khẳng định, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, ICDST trở thành “ Nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp, trung tâm Logistics xanh, hiện đại, chủ trì mạng lưới cung cấp dịch vụ Logistics của SNP tại khu vực Bình Dương”. 

                                    

                                    Đồng chí Thiếu tá Trần Trí Dũng- Giám đốc tóm tắt kế hoạch SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022


Trong hội nghị, các cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết 10 nội dung với tỷ lệ nhất trí cao. Trong năm 2022 và chiến lược 5 năm (2021-2025), ICDST sẽ tập trung phát triển dịch vụ lõi và các dịch vụ gia tăng cho khách hàng hiện hữu, đẩy mạnh việc phát triển, cung cấp dịch vụ Logistics cho các khách hàng trong và thị trường ngoài đơn vị. Đồng thời mở rộng, hợp tác, đầu tư, liên doanh, liên kết với những đơn vị có thế mạnh về cơ sở hạ tầng để mở rộng phát triển thị trường

Bản tin liên quan
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM NĂM 2022
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM NĂM 2022

Chiều ngày 14/7/2022, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trung tá Trần Trí Dũng, Giám đốc- chủ trì hội nghị.  

ĐÓN LÔ HÀNG ĐẦU TIÊN CỦA MERCEDES-BENZ TẠI ICDST
ĐÓN LÔ HÀNG ĐẦU TIÊN CỦA MERCEDES-BENZ TẠI ICDST

Sáng ngày 11/07/2022, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã tổ chức đón lô hàng đầu tiên của Mercedes-Benz.

TIẾP ĐÓN ĐOÀN LÃNH ĐẠO CẤP CAO TẬP ĐOÀN KIMBERLY-CLARK KHU VỰC CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM PHÂN PHỐI (TTPP) tại ICDST
TIẾP ĐÓN ĐOÀN LÃNH ĐẠO CẤP CAO TẬP ĐOÀN KIMBERLY-CLARK KHU VỰC CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM PHÂN PHỐI (TTPP) tại ICDST

Chiều ngày 23/03/2022, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã tiếp đón đoàn lãnh đạo cấp cao tập đoàn Kimberly- Clark khu vực Châu Á- Thái Bình Dương