TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG LẦN THỨ 6 NĂM 2022

Hội nghị Người lao động tại ICDST được tổ chức nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động trong mọi mặt hoạt động của đơn vị để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Tham dự hội nghị có sự tham gia của BTĐU/CTHĐQT, thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng ban các phòng khu, BCH Công đoàn CSTV, Bí thư Đoàn Thanh Niên, Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở và các đại biểu được bầu từ Hội nghị NLĐ các phòng/khu.

                                                                                    Toàn cảnh hội nghị 

                                                                          Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Giám đốc Thiếu tá Trần Trí Dũng đã báo cáo kết quả hoạt động các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid 19, tình hình sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, kinh phí công đoàn năm 2022. Đồng thời, quán triệt, phổ biến, yêu cầu nhiệm vụ, các chỉ tiêu SXKD năm 2022, trình bày dự thảo điều chỉnh, bố sung thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế, quy định của đơn vị.

                                             Đồng chí Thiếu tá Trần Trí Dũng phát biểu tại Hội nghị

Cũng trong Hội nghị, Người lao động được nghe báo cáo về báo cáo đánh giá về việc thực hiện các chế độ, chính sách của Công ty liên quan đến quyền và lợi ích của Người lao động  và báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
Người lao động đã có những đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Công ty trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động…Lãnh đạo Công ty cũng tiếp thu, giải đáp cụ thể những vướng mắc của người lao động trong quá trình làm việc.
Có 08 bài tham luận từ các Phòng/khu đã được gửi về Hội nghị, đưa ra các vấn đề cần cải thiện và giải pháp mang tính thiết thực từ việc nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cung cấp công nghệ thông tin,văn hóa làm việc, áp dụng chuyển đổi số trong quản trị đến các nội dung về an toàn, an ninh trong Cảng.

                                                         Hội nghị nghe bài tham luận từ các phòng,khu

                                    Đại diện Phòng Tài Chính Kế Toán phát biểu đưa ra các giải pháp quản lý dòng tiền

Hội nghị cũng đã bầu ra được 07 đồng chí trong thành phần tham dự Hội nghị Người lao động TCT Tân Cảng Sài Gòn lần thứ 26 năm 2022.
Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là nơi người lao động, được phát huy quyền dân chủ trực tiếp; thực hiện quyền dân chủ trong khuôn khổ pháp luật; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; xây dựng Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần phát triển bền vững.
 

Bản tin liên quan
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Sáng ngày 26/4/2023, Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

TUYÊN TRUYỀN, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, THỰC HÀNH PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ TÌNH HUỐNG CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
TUYÊN TRUYỀN, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, THỰC HÀNH PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ TÌNH HUỐNG CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

Trong 2 ngày 16-17/11/2022,  Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH Thành phố Thuận An, Bình Dương tổ chức tuyên truyền về chấp hành các quy định PCCC và luyện tập thực hành phương án xử trí các tình huống chữa cháy cho 100% CB, CNV ICDST và NLĐ của các nhà thầu tại các kho.

ĐÓNG LÔ HÀNG XUẤT ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG HIẾU LOGISTICS ĐI MỸ TẠI ICDST
ĐÓNG LÔ HÀNG XUẤT ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG HIẾU LOGISTICS ĐI MỸ TẠI ICDST

Sáng ngày 15/11/2022, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã đóng container hàng xuất đầu tiên của Công Ty TNHH Trung Hiếu Logistics (Trung Hiếu Logistics) đi Mỹ.

TỔ CHỨC SỰ KIỆN
TỔ CHỨC SỰ KIỆN " NGÀY KHÁCH HÀNG HIỆN TRƯỜNG LẦN 2"

Sáng ngày 11/11/2022, Phòng Marketing Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG)  phối hợp với Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) tổ chức “ Ngày khách hàng hiện trường” lần 2.